به یکی که باهامون  اینطوری پیر بشه، نیازمندیم لطفا


در میانسالی با من مهربان‌تر حرف بزن
من کودکی‌های خوبی نداشته‌ام
و دغدغهء مرگ خوابم را پاره کرده

حالِ تازه‌واردی را دارم
که به هرطرف نگاه می‌کند آشنایی نمی‌بیند

در میانسالی
با من آرام‌تر حرف بزن
من سال‌ها آموزگار بوده‌ام
مهربان و ساده‌دل با کودکان
و توقع دارم با من مهربان باشی
وقتی خوب یاد نمی‌گیرم
وقتی در باران می‌آیم
و به اشتباه زنگ خانه‌ات را می‌زنم


#جواد_گنجعلی