اولین قدم برای یاد گرفتن شنا، نترسیدن از آب و رها شدن است. 
مربی همیشه می‌گوید: بپر، خودتو رها کن، زیر آب چشماتو باز کن، بعد خودت آروم آروم برمی‌گردی به سطح آب. 
شرط اول، همان دست و پا نزدن است. 
گاهی باید واقعاً بی‌خیال شد و رفت گوشه‌ای نشست. 
باید بی‌خیالِ دست و پا زدن شد.

گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند. 
شاید بعدش آرام آرام برگشتیم به 
سطح آب... 
به زندگی.. 
به بی خفگی...

#تنسی_ویلیامز